Kairoh Garden Foundation

Het komt regelmatig voor dat gasten van Kairoh Garden Guesthouse het initiatief nemen voor een project in Gambia. Vaak wordt dan aan ons gevraagd om de uitvoering te starten of te monitoren en de financiën te beheren.
Dat hebben we altijd graag gedaan voor die projecten die we zelf ook zinvol vinden. We zijn daarin altijd bijzonder kritisch omdat we zien dat veel projecten de afhankelijkheid alleen maar in stand houdt en eerder dienen om de sponsorgever zelf een goed gevoel te geven dan dat het werkelijk ondersteunend is aan de ontwikkeling in en van Gambia zelf.
Ook zijn we als Kairoh Garden zelf vaak als vrijwilliger en sponsor actief geweest. Tenslotte is het belangrijkste oogmerk van Kairoh Garden om geld te verdienen om de opvoeding van kinderen te ondersteunen wiens ouders dat niet kunnen doen.
Om dit werk een stevige ondergrond te geven en om de financiën transparant te laten zijn is in maart 2011 de Kairoh Garden Foundation opgericht en in Gambia geregistreerd als een ‘community based organization’ (registration nr 177/2011).

 

De doelen van de Kairoh Garden Foundation:
• Het bevorderen en ondersteunen van positieve ontwikkeling in Gambia
• Het creëren van meer mogelijkheden voor onderwijs voor jongeren die geen voldoende support van hun families kunnen krijgen, het bevorderen van levensomstandigheden en gezondheid voor deze jongeren en hun families.
• Het geven van (financiële) ondersteuning aan onderwijs voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot 27 jaar
• Het faciliteren van de ontwikkeling in onderwijs- en trainings organisaties in Gambia

De concrete werkzaamheden van de Kairoh Garden Foundation:
• Uitvoeringsorganisatie van Yiriwaa Foundation Gambia. Dit is een Nederlandse stichting die zich onder andere richt op het stimuleren en ondersteunen van goed onderwijs voor kinderen in Gambia.
• Het monitoren en het financiële beheer van door derden geïnitieerde projecten in Gambia
• Het geven van advies aan belangstellenden die een positieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling in Gambia
• Het samen met het Nederlandse bedrijf Work in Company vormgeven aan ontwikkel-, leer- en ervaringsreizen in Gambia
• Kansrijke initiatieven die in Gambia zelf worden ondernomen in de spotlight brengen
• Organiseren van stages en projecten voor scholieren en studenten
• Organiseren van vrijwilligerswerk voor professionals die hun deskundigheid en ervaring willen delen

De Kairoh Garden Foundation heeft een dagelijks bestuur en een groep van regionale contactpersonen. Op dit moment is de KGF actief in de regio Banjul-Serekunda-Brikama (West Gambia), Kuntaur (Centraal Gambia Noord), Brikama Ba (Centraal Gambia Zuid) en Basse (Oost Gambia).

 

Share and Enjoy:
  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • email

Reacties zijn gesloten.