Maatwerkprogramma’s

Kairoh Garden guesthouses in The Gambia zijn meer dan alleen bijzondere locale accommodaties voor mensen die voor korte of langere tijd in Gambia verblijven. Het organisatie team van Kairoh Garden levert ook maatwerkprogramma’s voor groepen die een speciale week of weken in Gambia willen doorbrengen. Het doel van een dergelijk verblijf kan heel divers zijn: leerervaringen opdoen rondom diverse thema’s, inspiratie bieden aan speciale beroepsgroepen, kennis- en ervaringsuitwisseling organiseren tussen collega’s en studenten in Europa en Gambia, een feestelijke gebeurtenis op een bijzondere manier vieren, werkbezoek aan projecten, een speciale workshop, etc. Vaak zijn het groepen die ook in Europa met elkaar werken of studeren en zodoende biedt een dergelijk verblijf in Gambia ook een ‘boost’ aan de ontwikkeling van de groep of team en het geeft een gemeenschappelijk referentiekader voor verdere samenwerking. Omdat de guesthouses lokale accommodaties zijn, zijn de gasten zich bewust dat ze in een Afrikaanse samenleving zijn. Dit geeft een extra impuls aan het programma, veel meer dan als de gasten in het toeristengebied van Gambia zouden verblijven.

Werkwijze 
Een dergelijke week wordt in intensief overleg met de bezoekende organisatie samengesteld. Op basis van de (leer)doelen en thema’s organiseren we ontmoetingen, conferenties, projectbezoek en (culturele) activiteiten. We benutten de kwaliteiten van de bezoekende organisatie zodat het echt een week van henzelf wordt. We gaan uit van co-creatie en gebruiken onze ideeën, inzichten, ervaringen en netwerken om activiteiten te ontwikkelen. En uiteraard nemen we de logistieke organisatie voor onze rekening zoals transport, accommodatie, e.d.
Stapsgewijs worden meestal de volgende fasen doorlopen:
1. Oriëntatie op (leer)doelen en thema’s: mondeling gesprek in Nederland
2. Kennismaking met de doelgroep: presentatie van Kairoh Garden en nadere kennismaking met wensen uit de doelgroep.
3. 1e fase uitwerking programma: oriëntatie op het thema in Gambia: het zoeken naar ervaringen, organisaties, projecten en mensen die onderdeel uit zouden kunnen maken van het programma. Soms stuurt de vragende organisatie verkenners naar Gambia om samen met ons deze voorbereiding te doen. Dat is een bijzonder geschikte manier om in co-creatie te werken.
4. 1e voorstel voor het programma en begroting daarvan. Dit bespreken (mondeling of per mail) met de opdrachtgever en eventueel ook met de doelgroep.
5. Uitwerking definitief programma: mensen, projecten en organisaties in Gambia benaderen en inpraten op de te bereiken doelen.
6. Organiseren, coördineren en begeleiden van de week (of weken) waarin ruimte is voor tussentijdse programma aanpassingen.
7. De-briefing opdrachtgever en Gambiaanse partners.

Voorbeelden van georganiseerde maatwerkprogramma’s
Personal Leadership Development
Samen met de nederlandse organisatie Newshoestoday hebben we 3 jaar een week georganiseerd voor de parttime MBA studenten van TiasNimbas (business school Universiteit van Tilburg). Elk jaar hebben de studenten een thema uitgezocht die hun belangstelling had. Zo hebben we weken georganiseerd rondom educatie, microcredit en landbouw. De studenten starten in Tanjeh en reizen daarna af naar Kuntaur waar het grootste deel van de week wordt doorgebracht met het werken aan projecten en persoonlijke leeractiviteiten. Dit traject wordt sinds kort ook als open inschrijving aangeboden. Zie hiervoor http://www.changetrek.nl/NL/vraag_westafrica.html

Inspiratieweek Levensbeschouwelijk Onderwijs
Voor een grote scholengemeenschap in Zeeland zijn weken georganiseerd waarin basisschooldirecteuren en onderwijzers inspiratie hebben opgedaan over de manier waarop in Gambia diverse religies en stammen met hun eigen waarden en tradities met elkaar wonen, werken, leren en leven.

Vieren en professionele uitwisseling
Voor een organisatieadviesbureau die hun 20-jarig bestaan op een bijzondere manier wilden vieren hebben we een week vormgegeven waarin vieren, herdenken en professionele kennisuitwisseling de rode draad vormden. Centraal thema was leiderschap en leiderschapsontwikkeling. We hebben ontmoetingen georganiseerd met diverse soorten Gambiaanse leidinggevenden en een ronde tafel conferentie vormgegeven met collega-instituten in Gambia waarin wederzijdse kennisuitwisseling centraal stond. Voor de administratieve unit van het bureau is een programma opgezet voor 20 Gambiaanse kinderen rondom beroepskeuze: excursies gevolgd door verwerking van de ervaring in kunst-, sport- en spel programma’s.

Familiereizen
3 gezinnen,  6 volwassen en 8 kinderen tussen 8 en 15: of we daar een leuke en voor ieder boeiende reis van 10 dagen konden maken. Dat hebben we gedaan en we hebben ervan genoten. De kinders hebben een dag in een Gambiaanse schoolbank doorgebracht terwijl de ouders een dag met een Gambiaan op stap waren. Ook zijn we naar het binnenland gegaan waar we diverse ontmoetingen en activiteiten voor dit diverse gezelschap hebben georganiseerd.

 

Share and Enjoy:
  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • email

Reacties zijn gesloten.